มะม่วง

“มะม่วง” เป็นพืชเขตร้อน ปลูกกระจายกันอยู่หลายภูมิภาคทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งไทยส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากฟิลิปปินล์ และเม็กซิโก นอกจากจะเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย โตง่ายแล้ว ยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลายอย่าง มะม่วงพันธุ์ยอดนิยมของไทย เช่น มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงแรด จะนิยมรับประทานตอนดิบ เนื่องจากมีรสมัน ส่วนที่นิยมรับประทานตอนสุก เช่น มะม่วงอกร่อง มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงเขียวเสวยสามพราน เดิมที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองอยู่หลายชนิด แต่พันธุ์ที่อยู่ในความนิยมจนถึงปัจจุบันคือ มะม่วงอกร่อง มะม่วงหนังกลางวัน และมะม่วงเขียวไข่กา ซึ่งนับวันจะหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เกษตรกรจึงได้ร่วมกันคิดค้นปรับปรุงพันธุ์มะม่วงให้มีคุณภาพดีขึ้น จนได้มะม่วงพันธุ์ใหม่ ลูกยาว ผิวขาวเข้ม เมื่อแก่จัดบีรสหวาน มันกรอบ เมื่อสุกเนื้อจะเหลือง หวานมัน คาดว่าใช้พันธุ์ของมะม่วงเขียวไข่กาผสมกับมะม่วงหนังกลางวัน เพราะทั้ง 2  พันธุ์มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน จากนั้นได้บีการนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย จึงได้ขื่อเรียกกันว่า "มะม่วงเขียวเสวย" ดังนั้น จึงเรียกได้ว่ามะม่วงเขียวเสวยถือกำเนิดที่อ.สามพราน ซึ่งมีผู้นิยมปลูก และเป็นผลไม้ยอดนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน

มะม่วงแรดแปดริ้ว เมืองแปดริ้ว หรือ จ.ฉะเชิงเทรา มีชื่อเสียงด้านการปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพ ด้วยรสชาติที่หวานหอมและเนื้อนุ่ม ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกหรือดิบ โดยเฉพาะ "มะม่วงแรด" มะม่วงพันธุ์ยอดนิยมของไทย จัดเป็นมะม่วงพันธุ์เบา เจริญเติบโตเร็ว ผลตรงกลางมีลักษณะกลม ผิวเป็นคลื่นไม่เรียบ มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดคือ มีนอตรงส่วนบนด้านหลัง เมื่อดิบบีรสเปรี้ยวจัด เมื่อแก่จัดจะบีรสหวานอมเปรี้ยว ผลสุกจะมีผิวเป็นสีเหลือง เนื้อเหลืองมีเสี้ยนค่อนข้างมาก ส่วนเมล็ดมีรูปร่างค่อนข้างสั้น และมีเสี้ยนติดเมล็ดค่อนข้างมาก เหตุที่ จ.ฉะเชิงเทราสามารถปลูกมะม่วงได้ผลดี มีรสอร่อย ก็มาจากสภาพดินและน้ำที่เป็นดินตะกอน มีความเค็มเล็กน้อย ทั้งยังเป็นน้ำกร่อย จึงทำให้มะม่วงแปดริ้วมีรสชาติหวานและเนื้อนุ่ม และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ครองใจผู้บริโภคมาช้านาน และยังส่งไปขายต่างประเทศ นอกจากนี้ ในเขต จ.ฉะเซิงเทรา ยังมีมะม่วงพันธุต่างๆ เข่น เขียวเสวย ฟ้าลั่นแรด ทวายเดือนเก้า ขายตึก โชคอนันต์ มันขุนศรี ฯลฯ ที่นิยมรับประทานดิบ ตลอดจนมะม่วงอกร่อง และมหาชนก ที่นิยมรับประทานตอนสุก

มะม่วงอกร่องดำเนินฯ "มะม่วงอกร่อง มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "มะม่วงอกร่องโบราณ "นับเป็นผลไม้ที่เป็นอมตะ เนื่องจากรับประทานได้บ่อยไม่รู้เบื่อ โดยจะนิยมรับประทานเมื่อสุกแล้ว มีเนื้อที่เหลีองทองอร่าม ว่ากันว่า "ข้าวเหนียวมะม่วง" นั้นรับประทานกับมะม่วงอกร่องอร่อยที่สุด จัดเป็นมะม่วงที่มีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ที่สุดคือ4-5 ลูกต่อกิโลกรัม ส่วนที่มาของขื่อก็มาจากเมื่อผลยังดิบตรงอกของมะม่วงจะมีร่องเห็นได้อย่างขัดเจน และเมื่อสุกเนื้อก็จะเติมส่วนที่เคยเป็นร่องให้เต็มขึ้นมา จนส่วนที่เป็นร่องหายไป เป็นไม้ผลที่สามารถปลูกได้ในหลาย ๆ พื้นที่ของไทย โดยเฉพาะในภาคกลาง แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า มะม่วงอกร่องที่มีชื่อเสียงที่สุดคือมะม่วงอกร่องจากบางช้าง ในแถบ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เราจึงมักได้ยินขื่อเรียกลนๆ ว่า “อกร่องดำเนินฯ” ด้วยพื้นที่ในแถบนี้เป็นสวนเกษตรที่เก่าแก่มากของไทย มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงหลากหลาย มะม่วงอกร่องที่ปลูกในร่องสวนแถบดำเนินสะดวกนี้ ขึ้นขื่อในเรื่องของรสชาติที่หอมหวานจัดกว่ามะม่วงอกร่องจากพื้นที่อื่น ๆ ปัจจุบันหารับประทานยากขึ้นทุกที เพราะจะมีเฉพาะในฤดูกาล ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปีเท่านั้น

มะม่วงน้ำดอกไม้บางคล้า เป็นมะม่วงที่นิยมรับประทานตอนสุก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ออกดอกง่าย สามารถตอบสนองต่อการบังคับให้ออกก่อนฤดูได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ผลมีขนาดใหญ่ หนักประมาณ 400 กรัม แต่เดิมเมื่อดิบจะมีรสเปรี้ยว แต่ปัจจุบันสามารถพัฒนาให้รสมัน เรียกว่า "มะม่วงน้ำดอกไม้มัน ผิวสีเขียวนวล เนื้อแน่น เมื่อสุกมีผิวสีเหลือง กลิ่นหอม เนื้อละเอียด มีเสี้ยนน้อย ให้รสหวาน แต่เปลือกบางจึงช้ำง่าย ปัจจุบันพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากคือน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และน้ำดอกไม้สีทอง โดยถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สาเหตุที่ได้ผลผลิตดีก็เพราะที่ดินในแถบนางคล้ามีลักษณะเป็นดินเหนียวมาก มีคุณภาพดินที่มีความเหมาะสม เพราะเป็นดินเหนียวปนตะกอน มีธาตุอาหารสมบูรณ์เหมาะแกการปลูกมะม่วงโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และน้ำดอกไม้สีทองซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก

เทศกาล
“เทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และของดี อ.บางคล้า" จัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ภายในมีการจัดการประกวดมะม่วง จำหน่ายมะม่วงและของดีบางคล้า ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งมะพร้าวน้ำหอม ติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ว่าการปกครองอำเภอบางคล้า โทร. 0 3854 1131 และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก สวนแก้ววงษ์นุกูล โทร.0 3858 3437,08 9938 9097 “วันมะม่วงของดีเมืองแปดริ้ว” งานแสดงมะม่วงที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ติดต่อสอบกาบได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.0 3851 1635 ต่อ16

ประโยชน์

1. มะปรางเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซี และเบต้าแคโรทีนสูง  
2. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย  
3. ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มะเร็ง เบาหวาน ความดัน เป็นต้น 
4. มะปรางมีวิตามินช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้เป็นอย่างดี  
5. มะปรางมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส จึงช่วยบำรุงกระดูกและฟัน  
6. ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน  
7. ช่วยฟอกโลหิต  
8. ช่วยแก้เสลดทางวัว  
9. ช่วยแก้น้ำลายเหนียว  
10. รากมะปรางมีสรรพคุณเป็นยาแก้อาการไข้กลับ ถอนพิษสำแดง 
11. ใบมะปราง ใช้ทำเป็นยาพอกแก้อาการปวดศีรษะ  
12. น้ำจากต้นใช้เป็นยาอมกลั้วคอ  
13. มะปรางเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนธาตุดิน หรือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภ ราศีกันย์ ราศีมังกร และผู้เกิดตามธาตุนี้ ซึ่งมักจะเสี่ยงกับโรคความอ้วน ความดัน เบาหวาน โรคทางเดินหายใจ  

 •  
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

  1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
  ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672
  อีเมล์ : att_pdiv@tat.or.th

 • X

  เนื่องจากอาหารและผลไม้ไทย ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่แสดงถึงความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก จึงเป็นหนึ่งในที่มาของโลโก้ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นอัตลักษณ์ของไทยไว้อย่างลงตัว โดยประกอบด้วยวงกลม 3 วง สีส้ม หมายถึง ยิ้มสยาม รอยยิ้มแห่งไมตรี วงกลมสีม่วง มีรูปร่างเหมือนราชินีผลไม้อย่างมังคุด และสุดท้ายสีแดงที่แสดงถึงรสชาติที่จัดจ้าน หมายความถึงอาหารอันเป็นที่เลื่องชื่อในความเผ็ดร้อนครบรสอย่างต้มยำกุ้ง

  DOWNLOAD LOGO