กระท้อน

กระท้อนเป็นพืชในเขตร้อนชื้น พบได้ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ในประเทศไทยพบว่ามีการปลูกทั่วไป ส่วนการปลูกในเชิงเศรษฐกิจนั้นมีเพียงไม่กี่จังหวัด สําหรับแหล่งที่ปลูกกระท้อนที่ได้รสชาติโดดเด่นกว่าที่อื่นคือที่ตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กระท้อนที่ปลูกในตําบลบางกร่างนั้นมีความโดดเด่นคือการถนอมผลกระท้อนขณะยังอยู่ที่ต้นด้วยวิธีการห่อ เพื่อป้องกันศัตรูพืช จึงเป็นที่เรียกขานกันว่า “กระท้อนห่อบางกร่าง” เพราะในสมัยนั้น กรรมวิธีการห่อผลไม้เพื่อป้องกันศัตรูพืชนั้นพบได้เฉพาะที่ตำบลบางกร่างเท่านั้น “กระท้อนห่อบางกร่าง” มีรสชาติความหวานที่โดดเด่นกว่ากระท้อนจากแหล่งปลูกอื่นๆ แม้ว่าลูกจะเล็ก แต่ความหวานฉ่ำที่เป็นลักษณะเด่นนี้เองที่ทําให้กระท้อนห่อบางกร่างมีคุณลักษณะเฉพาะ ความหวานฉ่ำของกระท้อนห่อบางกร่างที่ลิ้นเราสัมผัสนั้นอาจทําให้เราจินตนาการถึงความเขียวขจีและสงบร่มเย็นของสวนกระท้อน นอกจากนี้แล้วภูมิปัญญาที่ชาวบางกร่างสะสมมาในฐานะชาวสวนที่มีวิธีการดูแลผลไม้ด้วยการห่อผลกระท้อนเพื่อป้องกันศัตรูพืชส่งผลให้กระท้อนห่อบางกร่างมีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เนื่องจากปลอดสารเคมี และด้วยสภาพอากาศเขตร้อน และลักษณะพื้นที่ของตำบลบางกร่างที่มีลักษณะเป็นเกาะ เนื่องจากมีคลองบางกอกน้อยและคลองบางใหญ่ล้อมรอบอยู่ ดินตะกอนปากแม่น้ำจึงมีความเข้มข้นของสารอาหารที่ผลไม้ต้องการ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิตกระท้อนห่อบางกร่าง

ประโยชน์

1. ใช้ทำเป็นยาธาตุ (ราก)
2. ใช้ใบสดต้มอาบแก้ไข้ (ใบ)
3. สรรพคุณช่วยขับเหงื่อ (ใบ)
4. รากกระท้อนช่วยแก้บิด (ราก)
5. ช่วยแก้อาการท้องเสีย (ราก)
6. ใช้ทำเป็นยาขับลม (ราก)
7. กระท้อนสรรพคุณใช้เป็นยาฝาดสมาน (ผล)
8. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน (เปลือก)
9. หลายส่วนของกระท้อนมีสรรพคุณออกฤทธิ์แก้อาการอักเสบ
10. สารสกัดจากกิ่งกระท้อนมีผลยับยั้งมะเร็งในหลอดทดลองได้

 •  
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

  1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
  ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672
  อีเมล์ : att_pdiv@tat.or.th

 • X

  เนื่องจากอาหารและผลไม้ไทย ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่แสดงถึงความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก จึงเป็นหนึ่งในที่มาของโลโก้ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นอัตลักษณ์ของไทยไว้อย่างลงตัว โดยประกอบด้วยวงกลม 3 วง สีส้ม หมายถึง ยิ้มสยาม รอยยิ้มแห่งไมตรี วงกลมสีม่วง มีรูปร่างเหมือนราชินีผลไม้อย่างมังคุด และสุดท้ายสีแดงที่แสดงถึงรสชาติที่จัดจ้าน หมายความถึงอาหารอันเป็นที่เลื่องชื่อในความเผ็ดร้อนครบรสอย่างต้มยำกุ้ง

  DOWNLOAD LOGO