หยิบอาหารไทยใส่กระเช้า

โครงการ Amazing Thai Taste ต้องการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคอาหารไทย ข้าวไทยและผลไม้ไทย ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่เกษตรกรในประเทศ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับมาตรฐานและราคาสินค้าอาหารไทยให้เป็น Premium Product

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.thaichamber.org/th/preview_news/212

 •  
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

  1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
  ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672
  อีเมล์ : att_pdiv@tat.or.th

 • X

  เนื่องจากอาหารและผลไม้ไทย ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่แสดงถึงความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก จึงเป็นหนึ่งในที่มาของโลโก้ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นอัตลักษณ์ของไทยไว้อย่างลงตัว โดยประกอบด้วยวงกลม 3 วง สีส้ม หมายถึง ยิ้มสยาม รอยยิ้มแห่งไมตรี วงกลมสีม่วง มีรูปร่างเหมือนราชินีผลไม้อย่างมังคุด และสุดท้ายสีแดงที่แสดงถึงรสชาติที่จัดจ้าน หมายความถึงอาหารอันเป็นที่เลื่องชื่อในความเผ็ดร้อนครบรสอย่างต้มยำกุ้ง

  DOWNLOAD LOGO