วิธีร่วมสนุก

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.amazingthailand.com
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมเกมตอบคำถามที่มีจำนวน 10 ข้อ โดยจะต้องตอบให้ครบทั้ง 10 ข้อ
3. แชร์ผลลัพธ์คะแนนจากกิจกรรมไปยัง Facebook ส่วนตัวของคุณ พร้อมตั้งให้เป็นสาธารณะ (Public)

ระยะเวลากิจกรรม

- เริ่มกิจกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
- ยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

กติกาการร่วมสนุก

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.amazingthailand.com กรอกข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมเกมตอบคำถามที่มีจำนวน 10 ข้อ โดยจะต้องตอบให้ครบทั้ง 10 ข้อ
3. แชร์ผลลัพธ์คะแนนจากกิจกรรมไปยัง Facebook ส่วนตัวของคุณ พร้อมตั้งให้เป็นสาธารณะ (Public) อย่างน้อย 1 ครั้ง
4. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ตัดสินผู้โชคดีด้วยระบบสุ่มจากคอมพิวเตอร์
6. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
7. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
8. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถใช้ภาพหรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) หรือจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ ที่อยู่ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสม
10. หากตรวจพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขการรับรางวัล

- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail: amazingthaitaste@gmail.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือ inbox fanpage : อะเมสซิ่งไทยแลนด์ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ E-Mail amazingthaitaste@gmail.com หรือ inbox fanpage : อะเมสซิ่งไทยแลนด์ - สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด