test [logout]

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

STEP 1

เข้าใช้งานหรือลงทะเบียน www.amazingthaitaste.com

STEP 2

จับคู่ภาพอาหารถิ่นให้ตรงกับจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด

STEP 3

แชร์กิจกรรมไปยัง Facebook ส่วนตัว (Public)

กติกา

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.amazingthaitaste.com
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จับคู่ภาพอาหารถิ่นให้คู่กับจังหวัดหรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่ทำอาหารถิ่นดังกล่าวให้ถูกต้อง
3.สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
4.ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวน
5.สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
6.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
7.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถใช้ภาพหรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.หากตรวจพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
9.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10.การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่ Thaifex – World of Food Asia 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
11.ผู้โชคดีจะคัดเลือกจากการสุ่มจับรางวัลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มกิจกรรม วันนี้ – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561

เงื่อนไขการรับรางวัล

- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยการส่งหลักฐานในการร่วมกิจกรรม (Capture ภาพการแชร์โพสต์ในหน้า Facebook ส่วนตัวของคุณที่เปิดเป็นสาธารณะ) และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail: amazingthaitaste@gmail.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือ inbox fanpage : อะเมสซิ่งไทยแลนด์ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น- สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ