เงื่อนไขการรับรางวัล

- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยการส่งหลักฐานในการร่วมกิจกรรม (Capture ภาพการแชร์โพสต์ในหน้า Facebook ส่วนตัวของคุณที่เปิดเป็นสาธารณะ) และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail: amazingthaitaste@gmail.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือ inbox fanpage : อะเมสซิ่งไทยแลนด์ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น- สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
- ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวน
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถใช้ภาพหรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากตรวจพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด