ต้องเป็นสมาชิก www.amazingthaitaste.com

กดปุ่มแชร์ www.amazingthaitaste.com ผ่านหน้ากิจกรรมไปยัง Facebook ของคุณ

ใส่ Hash tag #AmazingThaiTaste และตั้งเป็นสาธารณะ (Public)

กติกา

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.amazingthaitaste.com โดยกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.amazingthaitaste.com
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแชร์เว็บไซต์ www.amazingthaitaste.com ผ่านระบบเว็บไซต์ของโครงการ ลงบน Facebook ของตนเอง พร้อมใส่แฮชแท็ก #AmazingThaiTaste และตั้งโพสต์ดังกล่าวเป็นสาธารณะ (Public)
4.สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
5.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถใช้ภาพหรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.หากตรวจพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
7.การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) หรือจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ ที่อยู่ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสม
8.คัดเลือกผู้โชคดีจากการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์
9.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561
ยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เงื่อนไขการรับรางวัล

- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยการส่งหลักฐานในการร่วมกิจกรรม (Capture ภาพการแชร์โพสต์ในหน้า Facebook ส่วนตัวของคุณที่เปิดเป็นสาธารณะ) และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail: amazingthaitaste@gmail.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือ inbox fanpage : อะเมสซิ่งไทยแลนด์ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ E-Mail amazingthaitaste@gmail.com หรือ inbox fanpage : อะเมสซิ่งไทยแลนด์
- สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ