115/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
093-615-6365
www.mountainfloat.net
infomountainfloat@gmail.com

- กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางโรงแรมกำหนด


01 มิถุนายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562