849/21 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
032-451-240-9 FAX : 032-451-277
www.regentchaletchaam.com
chalet@regentchaletchaam.com

- กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางโรงแรมกำหนด


01 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562