บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด 47/26 ชั้น 8 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงทพฯ 10330
02-655-0251-60
www.seefah.com
-

- กรุณาสำรองห้องอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด