43/2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
076-317-176 FAX : 076-341-706
www.deevanapatong.com
sale@deevanapatong.com

- กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางโรงแรมกำหนด


01 พฤศภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562