764 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180
075-695522-3 FAX : 075-695-522
www.aonangfiore.com
info@aonangfiore.com

- กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางโรงแรมกำหนด


01 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562