69/19 ซอยหมู่บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-900-971 FAX : 032-900-972
www.sanaebeachclub.com
info@sanaebeachclub.com

- กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางโรงแรมกำหนด


01 มิถุนายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562