45/1 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
076-207-500 FAX : 076-207-599
www.ramadaphuketdeevana.com
info@ramadaphuketdeevana.com

- กรุณาสำรองที่พักอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วัน
- ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้
- กรุณานำบัตรรางวัลตัวจริงมาแสดง ณ วันเช็คอิน


01 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562