8 ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
02-677-8888 FAX : 02-245-8513
www.kingpower.com
-

- Cash Card สามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสินค้าปกติและสินค้าโปรโมชั่น
- Cash Card สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของบริษัทอื่นๆได้ประกอบด้วย บัตรลดราคา / คูปองและบัตรกำนัลเงินสด
- Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ออก Cash Card ใหม่ให้ในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย